מזונות

גירושין מזונות

מזונות הם התשלומים המתקבלים מאת ההורה שאינו משמורן (בדרך כלל האב) על ידי ההורה המשמורן (בדרך כלל האם) לטובת אספקת כל צרכי הילדים המשותפים ושמירה על רמת החיים לה הורגלו. במסגרת הליך הגירושין והחתימה על הסכם גירושין מזונות, יאושר בבית המשפט גם סעיף מזונות ילדים בו יפורטו תשלומי המזונות, גובהם, שיטת ההצמדה שלהם, חישוב הוצאות חריגות וכדומה.

קראו עוד >>

מהי תביעה להגדלת מזונות

זה עשוי להשפיע על הרבה מאוד אנשים לאורך תקופה ממושכת. תהליך גירושים של זוג עם ילדים הוא כאמור עשוי להיות תהליך מורכב מאוד וממושך. לאורך כל שנות החיים המשותפים נאספים זיכרונות רבים, מחלוקות, רכוש, כסף וכו’. כל אלו גורמים לעיתים לקושי הרב. יש בזה גם הרבה מאוד פסיכולוגיה ועל כן חשוב מאוד לדעת ולהשאיר את הרגש בצד ולעשות שימוש בידע המקצועי של אנשי המקצוע המובילים ביותר.

קראו עוד >>

שינוי סכום מזונות

במסגרת תהליך גירושין שעובר זוג אשר מחליט להיפרד, נקבע מה סכום המזונות שעל האב לשלם לאם עבור ילדיהם. סכום זה נקבע על פי כללים שונים, מספר הילדים, גילם, הצרכים שלהם, סגנון החיים לו הם היו רגילים כשההורים התגוררו ביחד, ואלמנטים נוספים שמשפעים על כך. אך אחרי שקובעים את דמי המזונות, הרי ששני הצדדים יכולים להגיש תביעה, במידה והם ימצאו סיבה לכך, הן להגדלת מזונות מצד אחד או להקטנת מזונות מצד אחר. ולכך צריך להגיש תביעת מזונות.

קראו עוד >>

דמי מזונות ילדים

זוגות שמתגרשים מתדיינים על סעיפים רבים ואחד מהם, ואולי החשוב מכולם הוא דמי המזונות לילדים. הצד המחזיק את הילדים אמור לקבל דמי מזונות לכל אחד מהילדים. בית המשפט הוא זה שקובע את גובה דמי המזונות על פי נתונים שנמסרים לו והקשורים להכנסות הבעל. דמי מזונות ילדים הוא הסעיף עליו יש סכסוכים וכל אחד מבני הזוג מציג את ההוכחות שלו לגבי ההכנסות וההוצאות והכל כדי לגרום להקטנת סכום המזונות

קראו עוד >>

תביעה להגדלת מזונות

אף כי גובה מזונות לילדים נקבע על ידי בית המשפט בעת הדיונים על תנאי הפרידה יש יותר אימהות שמגישות תביעה להגדלת מזונות. אפשר להגיש תביעת מזונות ילדים אחת לשנה וכדי שבית המשפט יענה לבקשה צריך להיות שינוי בהכנסות האב.

קראו עוד >>

הגדלת מזונות

על כל אב במדינת ישראל מוטלת החובה לתשלום מזונות ילדים. דמי מזונות נועדו לדאוג ולהבטיח את רווחתם הכלכלית של הילדים והם מהווים מרכיב מרכזי בהסכם הגירושין או שנקבעים בבית המשפט. סוגיית הגדלת מזונות או לחילופין בקשת הקטנת דמי מזונות עולה פעמים רבות ובתי המשפט נדרשים להכריע בנושא מזונות לעתים קרובות וזאת מתוך התייחסות לכמה פרמטרים רלוונטיים שחשוב להכירם.

קראו עוד >>

חישוב דמי מזונות ילדים

מזונות ילדים נקבעים בהתאם לכמה פרמטרים, בראשם יכולת ההשתכרות של האב ומספר הילדים המשותפים. הליך גירושין הינו מורכב וקשה עוד יותר כאשר מעורבים בו ילדים. הגעה להסכם הוגן הינה בעלת חשיבות רבה ונועדה לאפשר איכות חיים טובה הן להורים והן לילדים. פרידה של זוגות נשואים, הפכה לתופעה שכיחה ולאחר קבלת ההחלטה על פרידה, חשוב לעשות זאת באופן מכובד ותוף שמירה על זכויות שני הצדדים והילדים.

קראו עוד >>

תביעת מזונות ילדים

מזונות ילדים נקבעים בהתאם לכמה פרמטרים, בראשם יכולת ההשתכרות של האב ומספר הילדים המשותפים. הליך גירושין הינו מורכב וקשה עוד יותר כאשר מעורבים בו ילדים. הגעה להסכם הוגן הינה בעלת חשיבות רבה ונועדה לאפשר איכות חיים טובה הן להורים והן לילדים. פרידה של זוגות נשואים, הפכה לתופעה שכיחה ולאחר קבלת ההחלטה על פרידה, חשוב לעשות זאת באופן מכובד ותוף שמירה על זכויות שני הצדדים והילדים.

קראו עוד >>

ליעוץ אישי מלאו פרטיכם:

דילוג לתוכן